Lönsam logistik
Företag som anlitar ”PeweLogistik” kan räkna med att sänka sina logistikkostnader med minst 10 %.
Mannen bakom företaget heter Ulf Pewe och var förmodligen Sveriges första konsult inom spedition och logistik. Han har också skrivit ett antal böcker i ämnet.
– Kärnverksamheten i företaget ligger inom logistikområdet, med fokus på internationell fysisk distribution och dess förutsättningar. Det är styrning och planering av inköp, lager, förråd, och koordinering av in- och utflöden, både informativt och fysiskt vilket ger ett kostnadseffektivt företag, förklarar Ulf.
När Ulf anlitas av ett företag, föredrar han att börja arbeta med en statusundersökning som han själv tagit fram. Statusundersökningen tar ca 10 dagar att genomföra på ett medelstort företag. Den ger snabbt en bild av företagets logistiska status, och företaget får svar på flera frågor, till exempel vilka som är deras starkare respektive svagare sidor, och huruvida deras lager och distributionsupplägg är rätt dimensionerat.
– Det är det nästan aldrig, konstaterar Ulf. I många handels- och grossistföretag står ca 50 % av sortimentet för endast 2 % av omsättningen – men orsakar upp till ca 20 % av företagets omkostnader. Samma förhållande gäller respektive företags kunder.

Efter att ha analyserat vad som kan förbättras, kan ”PeweLogistik” hjälpa till med att genomföra föreslagna åtgärder. Ulf brukar arbeta med fyra-fem projekt samtidigt, oftast som handledare eller projektledare.
– Jag ersätter inte någon anställd, men kan gå in några dagar i veckan som projektledare, om man vill effektivisera Logistik- och Supplyorganisationen.
Tidsaspekten för ett normalt uppdrag rör sig om ca ett till två år medan uppdrag där företag endast behöver se över sina fraktkostnader eller lager kräver kortare tid.
För att en insats ska löna sig bör företaget ha en omsättning på minst 40 miljoner. Högre omsättning ger naturligtvis ett bättre utfall.
– Med hänsyn till olika miljöaspekter, är miljöbesparingarna givna när man sköter sin logistik och Supply Chain på ett rationellt sätt, avslutar Ulf.


Pewe Logistik och Spedition Konsult AB

Bransch:
Logistik

Telefon: 08-56020292


Email:
ulf.pewe@pewelogistik.com

Hemsida:
www.pewelogistik.com

Adress:
Pewe Logistik och Spedition Konsult AB
Ringblomman 9
17852 Ekerö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN